A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
XX. Nemzetközi Áprily Lajos Verseny
Verseny kategória: 
MESE-, VERS-, TÖRTÉNET-, BALLADA-, NOVELLA-, SZÍNMŰ- ÉS ÉLETMŰÍRÓ VERSENYEK
Vers-, prózamondó és szavaló versenyek
Ének- és éneklő versenyek (zsoltár- dicséret, népdal- népének)
Képzőművészet
Fotó, természetfotó, animáció, flashmob és videó készítő verseny
Verseny kiíró: 
Szentendrei Református Gimnázium
Meghirdetés köre/célkorosztály: 
5-12. évfolyam

CÉLUNK: a természetről, a természet szeretetéről és védelméről vallani; nem csupán rácsodálkoztatás az élő és élettelen természetre, hanem a természet üzenetének értelmezése a természetet értőn szerető diákok által.

A verseny eredményhirdetésére a verseny megrendezése utáni héten kerítünk sort. Az eredmények iskolánk honlapján jelennek meg. A verseny végeredményéről a versenyző iskolákat a verseny utáni héten drótpostán értesítjük.

A verseny alkalmával, az előző évek képző- és fotóművészeti anyagából valamint a beérkezett anyagból kiállítást szervezünk. A legjobb alkotásokat, illetve azok fényképeit a honlapunkon láthatják viszont a versenyzők.

 

Folytatva hagyományainkat, a 2021-es esztendőben a versenyre benevezett mű dán, svéd, norvég, vagy izlandi fogantatású kell legyen, vagy hagyományosan Áprily Lajos szellemét kell megidézze, és atermészetről kell szóljon! E versenyre jelentkezőktől kérjük mellékelni az Áprily szöveg címét és az idegen szerző esetén a vers vagy prózaanyag szerzőjének nevét, annak magyar műfordítását és a műfordító nevét.

 

1. A TERMÉSZETFOTÓ VETÉLKEDŐRŐL

Csak digitális anyagot tudunk fogadni.

Versenyzőnként legtöbb három művet várunk és értékelünk!

A fotóanyagot drótpostán is lehet küldeni vagy eljuttatni bármilyen adathordozón iskolánkba. A képeket *.jpg vagy *.jpeg formátumban kérjük.

Az eredeti felvétel készülhet analóg vagy digitális eljárással is. Az analóg képeket olvastassák (szkenneljék) be legalább 200dpi-s felbontással, a tömörítési adatok a továbbiakban megegyeznek a többivel. A JPG kiterjesztésű képek minimum 1 Mb-osak legyenek, de ne haladják meg a 30 Mb-ot.

A pályaművek állomány(file-)neve a következő adatokat tartalmazza ékezet nélküli betűkkel írva: a pályázó neve_évfolyam_kepcime.JPG. A képtömörítési minőség 90% vagy 100% legyen lehetőleg. Nagyobb méretnél persze ezt lehet csökkenteni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 1500 pixel. A kép lehet monokróm, fekete-fehér vagy színes.

A képeken ne legyen rajta a dátumbélyegző!

 

2. A KÉPZŐMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐRŐL

A versenymű az élő vagy élettelen természethez - állat-, növény-, gomba-, vagy ásványvilághoz - kapcsolódó képzőművészeti alkotás kell legyen.

Versenyzőnként és kategóriánként egy művet várunk!

A járványhelyzetet figyelembe véve a képzőművészeti anyagok fénymásolatát várjuk a megadott drótpostacímen.

Technikája és mérete szabadon választható. A pályamunkákat (képeket) kérjük legkisebb A3-as lapra kasírozva elküldeni. A lap hátoldalán puha ceruzával kérjük ráírni a mű címét és/vagy az illusztrált szöveget.

A beérkezett képzőművészeti anyagot csak külön kérésre küldjük vissza előre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékban.

A versenyről vissza nem kért anyag felett a KŐVIRÁG 6 TVSzK rendelkezik.

 

3. A SZÉPIRODALMI VETÉLKEDŐRŐL

Szellemében igazodik a verseny általános céljához: a versenyművek a természetről kell szóljanak.

Mennyiségi korlátai: három vers és/vagy egy prózai mű. Utóbbi terjedelmi korlátai:10 flekk, azaz 16 800 leütés!

A szépirodalmi anyagokat drótpostán várjuk, vagy akármilyen elektronikus adarthordozón.

A verseny végeredményét iskolánk honlapjára tesszük ki.

 

A járványhelyzetet figyelembe véve kísérleti jelleggel meghirdetjük a vers-és prózamondó és a népdaléneklő versenyünket is. Beküldendő a két vers- vagy szövegmondás illetve a két népdaléneklés felvétele. A felvett anyagokat a megadott drótpostacímre várjuk.

 

4. A VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYRŐL:

A benevezett művekkel kapcsolatos megkötések: folytatva hagyományainkat (miszerint „visszaforgatva az idő kerekét”, az óra járásával ellentétes irányba járjuk körbe - egyre táguló köröket leírva – Magyarországot), a 2021-es esztendőben a versenyre benevezett egyik mű dán, svéd, norvég, vagy izlandi szerző műve kell legyen.

A másik szöveg, szintén hagyományosan és kötelezően Áprily Lajos műve kell legyen.

Mindkét anyag a természetről kell szóljon!

E versenyre jelentkezőktől, a beküldött felvétel/felvételekhez, kérjük mellékelni az Áprily szöveg címét és az idegen szerző esetén a vers vagy prózaanyag szerzőjének nevét, annak magyar műfordítását és a műfordító nevét.

 

5. A NÉPDAL VERSENYRŐL:

Versenyünk szellemében a két előadandó ének egyike dán, svéd, norvég, vagy izlandinépdal kell legyen és a természetről kell szóljon, a másik népdal hagyományosan magyar. A jelentkezőktől kérjük mellékelni a beküldött felvétel/felvételek mellékleteként, a gyűjtés dokumentumait (a dalok kottáit, esetleg hangzóanyag-felvételt, ami nem a versenyzőé.)

Verseny időpontok
Verseny nevezési határidő: 
2021.04.01.
Verseny meghirdetője: 
református fenntartású
Verseny célközönsége: 
Nem SNI, BTMN tanulók