Interaktív Hittankönyv  –  8. évfolyam

Használati

útmutató

I. KICSODA ISTEN?

1. Mit tudhatunk Istenről?

2. Isten kegyelmes: a szőlőmunkások példázata

3. Isten kijelenti Önmagát

4. Keresztyén hitünk alapjai

 

II. KICSODA AZ EMBER?

5. Mit tudunk az emberről?

6. Jézus tükröt tart elénk

7. Egy férfi a Szentírás tükrében: Péter apostol

8. Nők a Szentírás tükrében: Mária és Márta

    Férfiak és nők a történelem tükrében (olvasmány)

 

III. KI VAGYOK ÉN?

9. Kép a tükörben: hogyan látom önmagam?

10. Ki vagyok én?

      Hogyan fejezhetem ki a szeretetemet? (olvasmány)

11. Hogyan látnak engem mások?

12. Közösségeim tükrében: családom

13. Közösségeim tükrében: barátaim

14. Közösségeim tükrében: nemzetem

15. Közösségeim tükrében: egyház, gyülekezet

      Reformátusok határainkon túl (olvasmány)

16. Mit mutat a média tükre?

 

IV. ÉLETÜNK SZÍNTERE:
     A TEREMTETT VILÁG

17. Az élet értékes

18. Felelősség és lehetőség: a talentumok példázata

19. Mi a dolgom ezen a világon? Értékeim, lehetőségeim

      Merre tovább? Jövőképek, pályaválasztás (olvasmány)

 

V. ISTEN IGÉJÉNEK TÜKRÉBEN:
   AZ IGE UTAT MUTAT, VEZET, FORMÁL

20. Isten naponta szól hozzám

21. A lelkiismeret mint tükör – a bűnvalló imádság

22. Isten Igéje formál: Jeremiás a fazekasnál

23. Isten Igéje utat mutat: a gazdag ifjú története

24. Isten Igéje vezet: a búza és a konkoly példázata

25. Isten Igéje formál: a templom megtisztításának
      története

26. Isten Igéje utat mutat: a samáriai asszony története

27. Isten Igéje formál: gyógyítás a Betesda tavánál

28. Isten Igéje utat mutat: só és világosság

 

VI. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

1. Az egyházi év ünnepei

   A karácsonyi ünnepkör: advent (olvasmány)

2. A karácsonyi ünnepkör: karácsony és további ünnepek

    A húsvéti ünnepkör: böjt (olvasmány)

3. A húsvéti ünnepkör: húsvét és további ünnepek

4. A pünkösdi ünnepkör

5. Egyéb ünnepeink