Interaktív Hittankönyv  –  7. évfolyam

Használati

útmutató

I. ISTEN HÍV

1. Ki vagyok én?

2. Hogyan hív Isten a Szentírásban?

     A hit válasz Isten hívására (olvasmány)

     Istennel a kapcsolatainkban (olvasmány)

     Aki Istent választja: Ruth története (olvasmány)

3. Ézsaiás próféta elhívása

4. Jeremiás próféta elhívása

5. Beszélgetés Jézussal: Nikodémus

 

II. JÉZUS HÍV ÉS FORMÁL

6. Jézus önmagáról tanít

A boldogság keresése (olvasmány)

7. Jézus a boldog életről tanít

8. Jézus a helyes sorrendről tanít

9. Jézus a készenlétről tanít

10. Mi tesz elégedetté?

11. Jézus tanít: a bolond gazdag példázata

12. Hogyan bánjunk a javainkkal?

13. Kiben bízol?

A kapernaumi százados bizalma (olvasmány)

14. Előítéletek és krisztusi elfogadás:
      Kornéliusz és Péter

15. Ítélkezés és krisztusi elfogadás: a házasságtörő nő

 

III. HITBEN ÉLŐK A TÖRTÉNELEM SORÁN

16. Hűség a hitben: István vértanú

17. Pál apostol missziói útjai

18. Pál apostol útja Rómába

19. Hűség a hitben: gályarabok, hitvalló őseink

20. A protestánsok küzdelmei

      Az ökumené jelentése és jelentősége (olvasmány)

21. Testvéreink a hitben: keresztyén felekezetek

      Mit jelent az imádságos élet a Szentírásban? –  
      Ószövetség (olvasmány)

22. Jézus példát ad az imádságos életre

23. Imádkozzál és dolgozzál!

24. Protestáns nők Isten szolgálatában

25. A református egyház diakóniája

26. Magyar protestánsok a magyar irodalomban

27. Fiatalok Isten vonzásában: ifjúsági csoportok
      és találkozók

28. Hogyan hív engem Isten?

 

IV. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Teremtés hete (olvasmány)

1. Szüntelen reformáció

2. Református reménységünk: gyászolók vasárnapja

3. Mária éneke

4. Jézus megkenetése Betániában

5. Jézus és Mária

Jézus hét szava a kereszten (olvasmány)

Ezékiel látomása a csontok feltámadásáról (olvasmány)

6. A Szentlélek munkálkodik: Kornéliusz