Használati

útmutató

1. Életünk Isten előtt

    Istennel a félelemben és a szomorúságban

    Istennel az örömeinkben (olvasmány)

2. Az Isten által adott könyvtár: a Biblia

 

A TÍZPARANCSOLAT: ISTEN ÚTJELZŐ TÁBLÁJA

   Az életet segítő szabály (olvasmány)

3. Az egyetlen Isten

4. Az élő Isten tisztelete

5. Szavakkal is tisztelhetjük Istent

6. A nyugalom napja

7. Szeretet és tisztelet a családban

8. Az élet tisztelete

    Kapcsolat a másik nemmel (olvasmány)

9. Hűség és kitartás

10. Segíts és ajándékozz!

11. Hamis és igaz szavak

12. Bárcsak nekem is lenne!

13. Vágyaink Isten mérlegén

 

JÉZUS TANÍT: A NAGY PARANCSOLAT

      Jézus Isten Fia – Őrá hallgassatok! (olvasmány)

14. Jézus és a Tízparancsolat

15. Mit jelent önmagunk és mások szeretete?

16. Bocsássatok meg egymásnak!

      A krisztusi lelkület (olvasmány)

17. Bosszú helyett szeretet

18. A tékozló fiú példázata

19. Hálás szívvel Isten előtt

20. Egészség és hála

      Dicsérjétek az Urat! (olvasmány)

21. Imával és énekkel

 

HITÜNK MEGVALLÁSA

22. Mit vallok?

23. Hiszem és vallom: az Apostoli Hitvallás

24. Gyülekezetem története

      Alkalmaink és szolgálati területeink a gyülekezetben
     (olvasmány)

     Az én hitvallásom (olvasmány)

 

HITVALLÓK A TÖRTÉNELEM SORÁN

     Isten megváltoztatta az életemet! (olvasmány)

25. A keresztyénséget választom!

      „Gazdag szegények” (olvasmány)

26. Magyar reformátorok a környezetünkben

      Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
      Protestáns fejedelmek (olvasmány)

27. A bibliás fejedelem – I. Rákóczi György

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

     Bevezetés: A református egyházi év ünnepei    
     (olvasmány)

1. Reformáció ünnepe: az egyház megújulása
    – Luther és Kálvin

2. Az Ige testté lett

3. Páskavacsora, utolsó vacsora, úrvacsora

    Jézus megszólítja a gonosztevőt a kereszten    
    (olvasmány)

4. Jézus Krisztus feltámadása

5. Az első gyülekezet

 

Interaktív Hittankönyv  –  6. évfolyam