Interaktív Hittankönyv  –  5. évfolyam

Használati

útmutató

1. Isten utat mutat a döntéseinkben

AZ ELSŐ DÖNTÉSEK

Isten döntése: a világ teremtése (olvasmány)

2. Isten döntésre hív: az ember döntése

3. Bábel tornyának története

 

EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN

Isten utat mutat egy országnak: Izráel és a próféták (olvasmány)

4. Illés próféta nehéz helyzetben

    Illés és a sareptai özvegy (olvasmány)

    Illés utóda: Elizeus próféta (olvasmány)

5. Isten segít a betegségben: Naamán története

Isten Igéje választás elé állít: Jeremiás próféta (Olvasmány)

Isten népe nehéz helyzetben: A babiloni fogság (Olvasmány)

6. El lehet e futni Isten elől? Jónás próféta története

Jónás imája (olvasmány)

7. Kitartóan Isten mellett: Három ifjú a tüzes

   kemencében

8. Dániel az oroszlánok vermében

9. Készítsétek az Úr útját! Keresztelő János története

10. Jézus megkeresztelkedése

11. Mindennapi kísértéseink

12. Jézus megkísértése

Isten megvéd: a lelki fegyverzet (olvasmány)

13. Értékes, de mitől?

14. Isten Igéje érték! A magvető példázata

15. Az Isten országa érték! Az igazgyöngy példázata

16. Aki értékrendet cserélt: Máté elhívása

17. Az alap a legfontosabb! Példázat a kősziklára
     épített házról

A gonosz szőlőmunkások példázata (olvasmány)

18. Júdás árulása

19. Az első keresztyén gyülekezet

20. Pál, a pogányok apostola

21. Egyedül hit által

22. A református istentisztelet

23. „Isten áldd meg a magyart…”
Nemzeti imádságunk a Himnusz

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

1. Adventi várakozás az Ószövetségben

2. Mit mondanak az ószövetségi próféták
Jézus eljöveteléről

3. Jézus megmossa a tanítványai lábát

4. Jézus és Tamás

5. Saul megtérése