18. JÚDÁS ÁRULÁSA

Jézus 12 tanítványa hűségesen követte őt éveken át. Együtt vándoroltak, együtt tapasztalták

meg Jézus mellett Isten sok csodáját. Összetartoztak, de valaki közülük mégis ellenük

fordult. Elárulta őket. Ezt a tanítványt Iskáriótes Júdásnak hívták.

BARÁTBÓL ELLENSÉG

(Máté 26,14–16; 26, 47–56)

 

A papok és a nép vezetői már régóta ferde szemmel fi gyelték Jézust. Nem tetszett nekik sem

a tanítása, sem az, hogy az emberek hittek benne. Ő nem lehet a Messiás – gondolták. Azt

tervezték, hogy bebörtönzik és halálra ítélik. Csak az alkalomra vártak. Akkor a tizenkét

tanítvány közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt:

– Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám Jézust?

Mert tudta, hogy már régóta el akarják fogni őt. Azok harminc ezüstöt ajánlottak neki.

Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.

Nem kellett sokáig várnia. Amikor Jézus a húsvét előtti pénteken az olajfák hegyére

ment a tanítványaival imádkozni, Júdás már nem volt köztük. Elment és kardokkal és

botokkal fölszerelt sokasággal tért vissza a főpapoktól és a nép véneitől.

Amikor meglátta Jézust, ezt súgta a

fegyvereseknek:

– Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok

el!

Majd egyenest Jézushoz menve így

szólt:

– Üdvözlégy, Mester! – és megcsókolta

őt.

Jézus ezt mondta neki:

– Barátom, hát ezért jöttél!

Akkor odamentek, megragadták, hogy elfogják. Ezt látva Péter – Jézus tanítványa – a kardjához

kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét.

Jézus ráparancsolt:

– Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál

is többet? De miképpen teljesednének be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?”

Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz:

– Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap

a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.

A tanítványok látva, hogy Jézus hagyja magát elfogni, mind elhagyták őt, és elfutottak.

Amikor Júdás megértette, hogy milyen rosszat tett, visszarohant a főpapokhoz a harminc

ezüsttel.

– Ártatlant árultam el, visszaadom a pénzeteket.

– Mi közünk hozzá? A te dolgod – válaszolták azok.

Júdás a pénzt a földre szórta, elment és felakasztotta magát.

 

 

 

Mit használ ugyanis az embernek,

ha az egész világot megnyeri,

lelkében pedig kárt vall?

Máté 8,36

 

Tudod-e?

• Hogy az Olajfák hegyén még ma is látható

a Gecsemáné kert, ahol Jézust elfogták?

Még érdekesebb, hogy az olajfák nagyon

sokáig élnek. Bár a törzsük elpusztul, gyökerükről

újabb és újabb hajtások sarjadnak.

Kutatók megállapították, hogy az itt található

olajfák eredete egészen a Jézus földi

életének idejére nyúlik vissza.

• Harminc ezüst akkoriban egy rabszolga ára lehetett.

Feladattár

• Te kihez tartozol?

• Mit jelent az a szó, hogy áruló?

• Melyik a legfontosabb tulajdonsága

egy barátságnak?

• Fontos-e a bizalom?

• Melyik állatra illik a mondás:

„Az ember leghűségesebb

barátja.” Miért?

 

Bibliai kvíz

• Mit tett Júdás?

• Mit tett Péter?

• Melyik volt a helyes?

• Mennyi pénzért adta fel Jézust?

• Kire mondják azt, hogy áruló?

• Minden elkövetett hibánkat ki

lehet javítani?

• Júdás választott Jézus és a pénz

között. Miért döntött rosszul?

 

Gecsemáné kert napjainkban, olajfával