Használati

útmutató

  1. Kit és mit követek?

  2. Gyökereink

  3. Isten a mi királyunk

 

I. Isten NÉPE AZ ÚJ HAZÁBAN

  4. Isten népe hazát kap: a honfoglalás

  5. Gedeon története

  6. Ruth története

  7. Sámuel elhívása

  8. Saul az első király

  9. Dávid királlyá választása

10. Dávid és Góliát

11. Barátom van: Dávid és Jónátán

      Énekeljünk az Úrnak! (olvasmány)

12. Saul és Dávid

13. Hogyan éljek a hatalommal?

14. Salamon kérése

15. Mi az igazság?

16. Kiért, miért vagyok felelős?

17. Szolgálattevők

 

II. JÉZUS A MI KIRÁLYUNK

18. Bevezetés: Jézus, a király

19. Jézus csodát tesz: Lázár feltámasztása

20. A mustármag példázata

      A nagy vacsora példázata (olvasmány)

      Elsőnek és utolsónak lenni: példázat a főhelyekről (olvasmány)

21. Zebedeus fiak kérése

22. Jézus tanít: az özvegyasszony két fillérje

      A kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítása (olvasmány)

23. Imádkozzunk! A közbenjáró ima: Péter szabadulása a börtönből

24. Isten Igéje minden népet megszólít

25. Egyedül Istené a dicsőség!

26. Isten dicsőségére élek!

 

III. Ünnepeljünk együtt!

1.  Advent – József adventje

2.  Karácsony – Menekülés Egyiptomba

3.  Virágvasárnaptól nagypéntekig

     Jézus pere (olvasmány)

     Indulataink és szavaink (olvasmány)

4.  Nagypéntektől húsvétig – Jézus a zsidók királya – Jézus vagy Barabbás?

5.  Áldozócsütörtök – Pünkösd – Jézus mennybemenetele és eljövendő királysága

 

Interaktív Hittankönyv  –  4. évfolyam