Használati

útmutató

  1. Testvéri közösségben vagyok

  2. Úton a templomba

Lépj be a templomba!

  3. Ismerjük meg a Biblia világát!

  4. Kövessük a Szentírást! – Egy király, aki követte a Szentírást

  5. Ábrahám elhívása

  6. Ábrahám és Lót elválik egymástól

  7. Keressük a békés megoldást!

  8. Ábrahám fiút kap Istentől

  9. A szolga útja

10. Ézsau és Jákób története – Jákób bujdosása

11. Ézsau és Jákób kibékülése – Te hogyan kérsz bocsánatot?

12. József története: József az álomlátó

13. Érzéseink a családon belül

14. József Egyiptomban

15. Isten megszabadítja Józsefet

16. Hogyan bocsáthatok meg másoknak?

17. Jézus tanítvánnyá hív

18. Jézus imádkozni tanít: az Úri imádság

19. Jézus csodát tesz: Bartimeus meggyógyítása

20. Imádkozzunk! A kérő imádság

21. Jézus csodát tesz: a naini ifjú feltámasztása

22. Jézus tanít: az irgalmas samaritánus története

      A szeretet cselekszik

      A szeretet gyakorlása egymás között
      a Magyarországi Református Egyházban


Ünnepeljünk együtt!

1. Mária és József útja Betlehembe

2. A napkeleti bölcsek úja

3. Jézus útja a kereszttel

4. Az emmausi tanítványok útja

5. Az etióp főember útja

 

23. Isten útján járok egész évben

 

Interaktív Hittankönyv  –  2. évfolyam