18.  ISMERKEDÉS  A  KERESZTELÉSSEL

 

19. Jézus csodát tesz: Bartimeus meggyógyítása

(Márk evangéliuma 10,46–52)

Nézd meg a képet! Milyen nehéz helyzetben lévő szereplőket látsz?

Hogyan lehetne rajtuk segíteni?

„… bizalommal szólhatunk Isten előtt…”

János 1. levele 3,21

Nemcsak ma vannak olyan emberek, akiknek segítségre van szükségük. Sok ember kereste Jézust azért, hogy segítsen rajtuk. Ilyen volt Bartimeus is! Jerikóban élt egy nagyon szegény ember, aki vak volt. Kéregetéssel jutott élelemhez. A neve Bartimeus volt.Naphosszat az út mellett ült a botját szorongatva. Szomorúan koldult. Sokan elmentek mellette. Volt, aki észre sem vette. Mások sajnálkozva nézték. Néhányan pénzt adtak neki. Meggyógyítani azonban senki sem tudta.

Egyszer Jézus is arra járt. Nagy sokaság gyűlt köré. Amikor Bartimeus meghallotta, hogy Jézus az, kiáltozni kezdett:

– Jézus, könyörülj rajtam!

Többen is rászóltak:

– Hallgass, te koldus!

Ne zavard őt!

De ő annál inkább kiáltozott:

– Jézus, könyörülj rajtam!

Jézus meghallotta. Megállt – Vezessétek azonnal ide! – parancsolta.

Odavezették. Bartimeus remegve állt meg Jézus előtt.

– Mit kívánsz, mit tegyek veled?

– Te meg tudsz gyógyítani! Add, hogy újra lássak! – tört fel Bartimeusból a válasz.

Jézus szelíden Bartimeusra nézett, és így szólt:

– Legyen! A hited megtartott téged. Menj el békével.

Nem volt boldogabb ember a városban Bartimeusnál. Újra látott! Örömében eldobta a botját.

– Áldott legyen Isten! – kiáltotta.