Feladatok

19/A. JÉZUS LECSENDESÍTI A TENGERT

Jézus a tanítványaival hajóra szállt. Vihar támadt. A tanítványok nagyon féltek. Jézus aludt, ezért felébresztették Őt. Jézus szavára elállt a szél és a vihar.

Mert hatalma volt ezek fölött is. A tanítványok így csodálkoztak:

„Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?”

Máté evangéliuma 8,27