5. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet,

megkeresztelve őket az Atyának,

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…”

Máté evangéliuma 28,19