A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

RPI Bázisintézményi pályázat

A Református Pedagógiai Intézet kiemelten fontosnak tartja a református köznevelési intézményrendszer hálózatosodását, a rendszerben fellelhető szakmai jó gyakorlatok felismerését, gondozását és megosztását, ezért 2018-ban is kiírja bázisintézményi pályázatát.

A pályázati kiírás célja, hogy a református köznevelési feladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
  • amelyek az általuk folytatott tevékenység tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
  • amelyek a református társintézmények számára (elsősorban a közelben lévő intézmények számára) hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára;
  • amelyek működésükben, nevelő munkájukban, lelkiségükben képesek a „református többlet” felmutatására.

Pályázatot nyújthat be minden, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésének a) – k) pontjaiban felsorolt református egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézmény, tagintézmény, amely vállalja a kiírásban meghatározott feladatok végzését.

A pályázat pontos feltételei és a pályázati adatlap INNEN letölthető