A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Református Általános Iskolák VI. Országos Angol Nyelvi Csapatversenye
Verseny kategória: 
Angol nyelv
Verseny kiíró: 
Bán Zsigmond Ref. Ált. Isk, AMI és Óvoda, Tiszafüred
Meghirdetés köre/célkorosztály: 
5-8. évfolyam

 

Ebben a tanévben a járványhelyzet miatt két változatban tervezzük a lebonyolítást.

1. Amennyiben az iskolák szabadon látogathatóak mindenki számára, akkor az eddigi jól bevált módon rendezzük meg a versenyt.

2. Amennyiben a járványhelyzet miatti korlátozások ezt nem teszik lehetővé, akkor mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészeket online fogjuk lebonyolítani.

Mindkét esetben az eddigiektől eltérően az írásbeli vizsgarészt a versenyzők nem papíralapon, hanem számítógépes formában fogják megírni kódszámos azonosítók segítségével. Az alkalmazott platform segítségével a versenyzők online nyelvvizsgarutinra is szert tehetnek. A vizsgadolgozatok javítása pedig automatikusan történik.

A szóbeli rész online platformja a ZOOM lesz, mivel ez lehetővé teszi, hogy az egyes feleleteket rögzítsük és a felvételeket a versenyzők és a felkészítő kollégák részére el tudjuk küldeni egy felhőszolgáltatáson keresztül. A szóbeli vizsgán az írásbelin legjobb eredményt elért csapatok vehetnek részt (3 -3 csapat korcsoportonként).

További újdonság, hogy a versenyzőknek lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy online platformokon gyakoroljanak olyan típusú feladatokat, melyekkel majd a versenyen élesben találkoznak. Ez egyrészt adott időtartamon belül (két hét) korlátlan számú megoldási kísérletet jelent, illetve a vizsga időpontjáig egy alkalommal írásbeli próbavizsgán vehetnek részt a versenyzők az éles verseny körülményeinek megfelelően. Ennek részleteiről a nevezések beérkezése után tudunk bővebb információt biztosítani.

Előzetes egyeztetés alapján iskolánk azt a lehetőséget is biztosítja, hogy a műszaki feltételek felmérése céljából un. ’mock’ /próba/ szóbeli vizsgát szervez. A szükséges rutin megszerzése érdekében javasoljuk ezen lehetőségek igénybevételét.

 

A verseny célja: Az idegen nyelvi kompetenciák és a szókincs fejlesztése különös tekintettel az ezekre a korcsoportokra kifejlesztett Junior Nyelvvizsgára és kompetencia felmérés feladataira és sikerélmény biztosítása a tanulóknak, motiválni a nyelvtanulást.

A versennyel lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az 5 – 8. osztályos diákok összemérhessék tudásukat angol nyelvből.  

Az éles verseny feladatait iskolánktól független külső szakértő állítja össze a versenykiírásnak megfelelően.

A témaköröket a mellékelt dokumentumok tartalmazzák, természetesen a magasabb évfolyamon tanulóknak ismerniük kell az előző kurzuskönyvek anyagát.

 

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák évfolyamonként egy-egy 2-2 fős csapattal vehetnek részt (iskolánként max. 8 fő). A csapat tagjai ugyanazon az évfolyamról jelentkezhetnek.

A versenyen azok az 5 – 8. osztályos tanulók vehetnek részt, akik a rájuk érvényes NAT szerint heti 3 vagy 4 órában tanulják az angol nyelvet.

A verseny díjazása: könyvjutalom és oklevél az 1-3. helyezett csapat részére. A további helyezetteknek emléklapot adunk. 

 

 

A verseny lebonyolítása: verseny 1 fordulós, amely 2 részből áll. Az első részben a versenyzők online  megoldják az írásbeli feladatlapot (olvasott szövegértés, nyelvhasználat és a hallott szövegértés feladatok). A szóbeli részben néhány interjúkérdés megválaszolása után egy színes képről kell beszélniük és a kép témájának megfelelően egy rövid szituációs beszélgetést előadniuk. 

 

Verseny időpontok
Verseny nevezési határidő: 
2021.03.05.
Verseny döntő időpontja: 
2021.04.16.
Verseny meghirdetője: 
református fenntartású
Verseny célközönsége: 
Nem SNI, BTMN tanulók