A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Protestáns vezetőképzés - felmérés intézményvezetők számára

Tisztelt Intézményvezető Kolléga!

 

Mint Ön előtt is ismert, a Zsinat Zs.46/2019.11.20. határozatával a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) Vhu. 12. § a (2) és (3) bekezdéssel egészült ki:

Az intézményvezetői megbízás feltételévé vált a pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettség.

 Protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettségként elfogadhatók az alábbiak:

- ha a vezető a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.-ben) meghatározott keretek között közoktatási (köznevelési) vezetőképzésben pedagógus szakvizsgát szerzett, valamint elvégezte a Református Pedagógiai Intézet „Értékorientált vezetés” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzését és tanúsítványt szerez.

- ha a vezető az Nftv.-ben meghatározott keretek között más szakterületen pedagógus szakvizsgát szerzett, valamint elvégezte a „Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzésnek választáson alapuló ismeretköreit (összesen 55 kredit), és eleget tett a képzés zárásáról szóló tanúsítvány kiadási feltételeinek.

- ha a vezető nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával, akkor oklevelet kell szereznie a „Protestáns köznevelési vezető” szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzési szakán.

A protestáns köznevelési vezetőképzésben való részvétel 2025. szeptember 1-jétől válik a vezetői megbízás feltételévé.

A fenti rendelkezések alapján a Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet megkezdi a református köznevelési hálózatban foglalkoztatott vezetők körében a különböző kötelezetti körök felmérését.

Kérjük, hogy a KRE TFK oldalán elérhető elektronikus kérdőív 2020.10.02-ig történő kitöltésével segítse tervező munkánkat. Válasza alapján az Önre vonatkozó képzési lehetőségekről a KRE vagy az RPI a megadott e-mail címen közvetlenül is tájékoztatni fogja.

Együttműködését köszönjük!

Áldás, békesség!

 

 

Prof. Dr. Pap Ferenc dékán s.k.

dékán

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

 

Dr. Szontagh Pál igazgató s.k.

igazgató

Református Pedagógiai Intézet