A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Kedves Látogatók!

Az interaktív táblához készült  tananyagokat az adott hivatkozáson a jobb egérgomb helyi menü "Hivatkozás mentése más néven vagy link mentése másként..." paranccsal mentsék le a saját gépjükre és az interaktív tábla kezelőprogramjával nyissák meg.

 

I. ISTEN HÍV

1. Ki vagyok én?

2. Hogyan hív Isten a Szentírásban?

A hit válasz Isten hívására (olvasmányfeldolgozás)

Aki Istent választja: Ruth története (olvasmányfeldolgozás)

3. Ézsaiás próféta elhívása

4. Jeremiás próféta elhívása

5. Beszélgetés Jézussal: Nikodémus

Részösszefoglalás: Isten hív

 

II. JÉZUS HÍV ÉS FORMÁL

6. Jézus önmagáról tanít

A boldogság keresése (olvasmányfeldolgozás)

7. Jézus a boldog életről tanít

8. Jézus a helyes sorrendről tanít

9. Jézus a készenlétről tanít

10. Mi tesz elégedetté?

11. Jézus tanít: a bolond gazdag példázata

12. Hogyan bánjunk a javainkkal?

13. Kiben bízol?

A kapernaumi százados bizalma (olvasmányfeldolgozás)

14. Előítéletek és krisztusi elfogadás: Kornéliusz és Péter

15. Ítélkezés és krisztusi elfogadás: a házasságtörő nő

 

III. HITBEN ÉLŐK A TÖRTÉNELEM SORÁN

16. Hűség a hitben: István vértanú

17. Pál apostol missziói útjai

18. Pál apostol útja Rómába

19. Hűség a hitben: gályarabok, hitvalló őseink

20. A protestánsok küzdelmei

Az ökumené jelentése és jelentősége (olvasmányfeldolgozás)

21. Testvéreink a hitben: keresztyén felekezetek

Mit jelent az imádságos élet a Szentírásban? – Ószövetség (olvasmányfeldolgozás)

22. Jézus példát ad az imádságos életre

23. Imádkozzál és dolgozzál!

24. Protestáns nők Isten szolgálatában

25. A református egyház diakóniája

26. Magyar protestánsok a magyar irodalomban

27. Fiatalok Isten vonzásában

 

28. Hogyan hív engem Isten?

 

IV. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Teremtés hete (olvasmányfeldolgozás)

1. Szüntelen reformáció

2. Református reménységünk: gyászolók vasárnapja

3. Mária éneke

4. Jézus megkenetése Betániában

5. Jézus és Mária

Ezékiel látomása a csontok feltámadásásról (olvasmányfeldolgozás)

 

6. A Szentlélek munkálkodik: Kornéliusz