A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Kedves Látogatók!

Az interaktív táblához készült  tananyagokat az adott hivatkozáson a jobb egérgomb helyi menü "Hivatkozás mentése más néven..." paranccsal mentsék le a saját gépjükre és az interaktív tábla kezelőprogramjával nyissák meg. 

 

ISTEN IGÉJE MEGVILÁGÍTJA AZ ÉLETÜNKET

1. Életünk Isten előtt

Istennel a félelemben és a szomorúságban (olvasmányfeldolgozás)

Istennel az örömeinkben (olvasmányfeldolgozás)

2. Az Isten által adott könyvtár: A Biblia

 

A TÍZPARANCSOLAT: ISTEN ÚTJELZŐ TÁBLÁJA

Az életet segítő szabály (olvasmányfeldolgozás)

3. Az egyetlen Isten

4. Az élő Isten tisztelete

5. Szavainkkal is tisztelhetjük Istent

6. A nyugalom napja

Részösszefoglalás 1-4. parancsolat

7. Szeretet és tisztelet a családban

8. Az élet tisztelete

Kapcsolat a másik nemmel (olvasmányfeldolgozás)

9. Hűség és kitartás

10. Segíts és ajándékozz!

11. Hamis és igaz szavak

12. Bárcsak nekem is lenne!

13. Vágyaink Isten mérlegén

ÖSSZEFOGLALÁS I.  A Tízparancsolat

 

JÉZUS TANÍT: A NAGY PARANCSOLAT

Jézus Isten Fia – Őrá hallgassatok! (olvasmányfeldolgozás)

14. Jézus és a Tízparancsolat

15. Mit jelent önmagunk és mások szeretete?

16. Bocsássatok meg egymásnak!

A krisztusi lelkület (olvasmányfeldolgozás)

17. Bosszú helyett szeretet

18. A tékozló fiú példázata

19. Hálás szívvel Isten előtt

20. Egészség és hála

Dicsérjétek az Urat! (olvasmányfeldolgozás)

21. Imával és énekkel

ÖSSZEFOGLALÁS II.  Jézus tanít: a nagy parancsolat

 

HITÜNK MEGVALLÁSA

22. Mit vallok? (olvasmányfeldolgozás)

23. Hiszem és vallom: az Apostoli Hitvallás

23/A. Isten a világ Teremtője és Gondviselője (olvasmányfeldolgozás)

23/B. Jézus Krisztus váltságműve (olvasmányfeldolgozás)

23/C. Jézus Krisztus visszajön (olvasmányfeldolgozás)

23/D. A Szentírás tanítása a Szentlélekről (olvasmányfeldolgozás)

23/E. Jézus Krisztus egyháza (olvasmányfeldolgozás)

24. Gyülekezetem története

Alkalmaink és szolgálati területeink a gyülekezetben (olvasmányfeldolgozás)

Az én egyéni hitvallásom (olvasmányfeldolgozás)

ÖSSZEFOGLALÁS III.  Hitünk megvallása

 

HITVALLÓK A TÖRTÉNELEM SORÁN

Isten megváltoztatta az életemet! (olvasmányfeldolgozás)

25. A keresztyénséget választom!

"Gazdag szegények" (olvasmányfeldolgozás)

26. Magyar reformátorok a környezetünkben

27. A bibliás fejedelem – I. Rákóczi György

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Protestáns fejedelmek (olvasmányfeldolgozás)

ÖSSZEFOGLALÁS IV.  Hitvallók az egyháztörténelem során

Életem Isten világosságában (Tanévzáró óra)

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

1. Reformáció ünnepe: az egyház megújulása, Luther és Kálvin

2. Az ige testté lett: A karácsonyi ünnepkör

3. Páskavacsora, utolsó vacsora, úrvacsora

Jézus megszólítja a gonosztevőt a kereszten (olvasmányfeldolgozás)

4. Jézus Krisztus feltámadása  

5. Az első gyülekezet