A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Polaneczky Ottó Emlékkonferencia - Református Középiskolák XXVII. Természettudományos Diákkonferenciája
Verseny kategória: 
Komplex tanulmányi versenyek
Kémia
Földrajz
Biológia, környezetismeret, környezetvédelem
Fizika
Technika, életvitel
Verseny kiíró: 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó
Meghirdetés köre/célkorosztály: 
7-12. évfolyam

Meghirdetett szekciók:

Biológia

Földrajz

Kémia

Környezetvédelem

Helytörténet

Tárgyi néprajz

Tudomány- és technika történet

 

A verseny menete:

1. A verseny első fordulója az iskolákban zajlik, ahol kiválasztják a versenyen résztvevő diákokat.

2. Amásodik forduló Csurgón kerül megrendezésre.

A konferencia tartalmi része:

A diákok három korcsoportban (7-8., 9-10., 11-12. évfolyam) vesznek részt a versenyen.

A versenyen az általános iskolai tagozaton és a gimnáziumi tagozaton is lehetőség van arra, hogy az adott témában akár egyénileg, akár 2 diák közösen induljon. Továbbra is érvényben marad, hogy egy diák csak egy szekcióban indulhat.

(*A versenybizottság a versenyzők számától függően fenntartja a jogot arra, hogy a szekciókat összevonja, vagy tematikusan megbontja!)

A konferencia két részből áll:

1. Pályadolgozat

A diákok a megfelelő szekcióban, szabadon választott témakörben, saját megfigyelésein (kísérletein) alapuló dolgozatot nyújt be 1 példányban, „A4-es” méretben.

Formai követelmények:

•  A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal (a mellékletek ebbe nem számítanak bele).

•  A dolgozathoz mellékelni kell a felhasznált szakirodalom jegyzékét a dokumentumok legfontosabb adataival: szerző (szerkesztő), cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve, terjedelem (hivatkozáskor: oldalszám). Internetes források feltüntetésekor nemcsak az url-t (mek.oszk.hu), hanem a dokumentum címét és pontos elérési lehetőségét is kérjük feltüntetni!Pl.: (Cserta Orsolya: Az egészségügy helyzete a Közép-Dunántúlon.http:\\ mek.oszk.hu/6400/6472/064472.pdf)

A pályadolgozat egy oldalas kivonatát a jelentkezési laphoz csatolva kell elküldeni az iskola címére

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a diák nevét, évfolyamát, az iskola és a felkészítő szaktanár nevét. A dolgozathoz külön mellékelni kell egy teljes terjedelmű elektronikus változatot (HTML vagy PDF formátumban, 10 MB terjedelemben + képek, grafikonok /maximum 20 db/ jpg formátumban darabonként 500 KB terjedelemben, 800*600 pixeles felbontásban!), mely akonferencia valamennyi munkáját magába foglaló, az eseményre megjelenő „Konferencia-kötetbe (DVD)” kerül.

A spamszűrés miatt célszerű magyar nyelvű tárgyat adni az e-mailnek

A dolgozatok a konferencia után a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtárában lesznek elhelyezve.

 

2. Előadás

A diákok a konferencia előadói napján  maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat.

Az előadáshoz demonstrációs eszközöket használhatnak. Rendelkezésre áll számítógép (XP Prof Hun és MS Office 2003 prof) és projektor, minden más eszközről az előadónak kell gondoskodnia.

A konferencia értékelése:

A pályadolgozatok esetében a résztvevő intézményektől független, a szekcióknak megfelelő országosan elismert szakértőket kérünk fel zsűrizésre, akik a dolgozatokra 0-20 pontot adhatnak. A pályadolgozatra kapott pontszámot a végleges eredmény kiszámításáig nem lehet nyilvánosságra hozni.

Az előadások esetében a résztvevő intézményektől független zsűrielnök vezetésével, szakemberekből álló zsűritagok (2 fő) értékelnek 0-10 pontig terjedően. A végeredményt a pályadolgozat és az előadás összesített pontszáma adja.

Ha a vírushelyzet indokolja. a szóbeli fordulót nem tartják meg, ebben az esetben az értékelés a pályádolgozatok alapján történik.

 

 

Verseny időpontok
Verseny időtartam: 
2021.03.26. - 2021.03.27.
Verseny nevezési határidő: 
2021.01.22.
Verseny beküldési határidő: 
2021.03.05.
Verseny döntő időpontja: 
2021.03.26.
Verseny meghirdetője: 
református fenntartású
Verseny célközönsége: 
Nem SNI, BTMN tanulók