A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Magyar Református Nevelés

Református pedagógiai folyóirat

LEGÚJABB SZÁMUNK:

2022. évi 3. szám: "...ITT NEM SEGÍT MÁS, MINT A NYELVEK TANULÁSA"

 Ha szeretné nyomtatásban is kézhez kapni az MRN-t, a megrendelőlap INNEN letölthető. 

  Az MRN már megtalálható a facebookon is Magyar Református Nevelés folyóirat címen.

  SZERZŐINKNEK: formai követelmények, rovatok, tematikus számok

 

 

 

   

      

     

          

         

         

 

Archív lapszámaink itt találhatóak:

 

Tanulmányok készítéséhez és beküldéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe ezeket a formai szempontokat!

Megjelenik elektronikusan, évente 4 szám. Letölthető: http://refpedi.hu/mrn

ISSN: 1585-7565

Kiadja a Református Pedagógiai Intézet (RPI), 1041 Budapest, Árpád út 51. A épület I.e m. 1. 

Felelős kiadó:Református Pedagógiai Intézet Igazgatója

Főszerkesztő:  Dr. Szontagh Pál

A folyóirat szakértői lektorálási folyamatot követően jelenik meg. Ennek során egy külső és egy belső lektor (szerkesztőbizottsági tag) véleményezi a beküldött tanulmányt és javasolja a megjelentetését. A szerkesztőbizottság tagjai az MRE elismert, PHD fokozattal rendelkező szakemberei pedagógiai vagy katechetikai, valláspedagógiai területen.

A szerkesztőbizottság tagjai:

Pedagógiai tanulmányok lektorai:

Dr. Szenczi Árpád, KRE-TFK

Dr. Pompor Zoltán, MRE

Dr. Szontagh Pál,  RPI

A valláspedagógiai tanulmányok lektorai:

Dr. Siba Balázs, KRE-HTK

Dr. Szénási Lilla, SJE RTK

Dr. Szászi Andrea, RPI

Szerkesztőbizottsági titkár, olvasószerkesztő: Bajnokné Vincze Orsolya

Tördelő: Rezessy Szabolcs

A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, a logikai hibák korrigálására és a tipográfia kialakítására. Az egyes közlemények tartalmáért a szerző a felelős.

© Református Pedagógiai Intézet