A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben

Kredit érték a lelkésztovábbképzési rendszerben: 22 (egyeztetés folyamatban)

Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 30 (Államilag akkreditált pedagógus továbbképzés)

Időpont: 2017. július 3-5.

Helyszín: Budapest

Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes

Tervezett további előadók:             Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő

Csüllög Ferenc, RPI, katechetikai előadó,

Felkérés alatt:                                    Dr. Arany Erzsébet, DRHE, óraadó tanár

Szabóné Dr. László Lilla, teológiai tanár, PRTA

                                              

Maximális létszám: 30 fő, 12 fő alatt a képzés nem kerül megtartásra.

 

Célkitűzés:

A 2011.CXC. törvény 35.§. értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása. A résztvevő ismerje meg a hittanoktatáshoz kapcsolódó alapvető módszereket, és – segítséget kapjon a hittanórára tartásában az adott korosztály és a kapcsolódó téma sajátosságainak megfelelően. Cél továbbá lehetőséget nyújtani az hit- és erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához.

 

 

A képzés tartalma:

 • A református hittanóra tipikus felépítése és sajátosságai.
 • Speciális területek a hittanoktatásban.
 • Bibliahasználat a hittanórán.
 • A képi ábrázolás és szemléltetés alapvető lehetőségei.
 • Imádságra nevelés a hittanórán.
 • Munkafüzet általi munkáltatás a hittanórán.
 • Mozgás és játék a hittanórán.
 • Énektanítás lehetőségeinek megismertetése.
 • Kézműves feladatok a hittanórán.
 • Sokrétű intelligenciaelmélet a hittanoktatásban.
 • Kooperatív tanítási és tanulási stratégiák.

 

Részletes szakirodalom lista a www.refpedi.hu oldalon található és a képzés elején kerül átadásra.

 

A tanúsítvány kiállításának feltételea tréningen való 90%-os részvétel, a képzés szakmai követelményeinek teljesítése. A képzés önállóan nem jogosít hittanoktatás végzésére.

A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár és/vagy bármely pedagógus végzettség. 2017-től az RPI akkreditált pedagógus-képzésekeire a részvételi díj előzetes átutalásával lehet jelentkezni. Az átutalás határideje azonos a jelentkezési határidővel. 

 

 

Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu

 

06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Szervező: 
Református Pedagógiai Intézet
Regisztrációs díj: 
30 000 Ft / fő
Református oktatási intézmények és egyházközségek alkalmazottainak.
Kedvezményes regisztrációs díj: 
27 000Ft / fő