A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az iskolákban, akkreditált képzés - ELMARAD!!!

Iskolai környezetben a tanulók tudásának, képességeinek, készségeinek mérésére sokféle belső és külső mérés szolgál. A külső mérések eredménye nagymértékben befolyásolja az iskolában végzett munka megítélését is. Az országosan koordinált külső mérések az elmúlt évek során egyre több területet, egyre több tanulót érintenek. Az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatás, a keletkezett mérési eredmények feldolgozása újabb feladatok elé állítja az iskolákat. Sok intézményben azonban hiányoznak azok a mérési kompetenciák, melyek segítségével hasznosulhatnának az eredmények. Ezen tudásanyag pótlására, rendszerezésére vállalkozik ez a képzés. A mérésmetodikai ismeretek felfrissítése, az ezekhez kapcsolódó statisztikai elemzések, diagramok készítése a képzés bevezető része.

A képzés célja, hogy a résztvevők

• áttekintést kapjanak a köznevelési intézményeket érintő külső mérésekről;

• képessé váljanak az intézményi és a tanulói eredmények értelmezésére és azok felhasználására az oktató-nevelő munka tervezése és gyakorlata során;

• sajátítsák el a belső mérések összeállításának módszertanát, informatikai lehetőségeit;

• képesek legyenek belső mérések összeállítására, az eredmények elemzésére és kiértékelésére.

A képzés rövid tematikája:

Az iskolákat érintő külső mérések áttekintése:

Országos kompetenciamérés:

A mérés tartalmi keretei és eljárásrendje,

OKM adatok az IKER rendszerben

FIT jelentések értelmezése

Tanulói jelentések értelmezése

Mérési azonosító generátor használata

FIT- elemző szoftver kezelése

OKM intézkedési terv írása

Egyéni fejlesztési tervek írása

Egyéb külső mérések:

PISA, NETFIT mérés, idegen nyelvi és célnyelvi mérések , EDIA mérés

Belső mérések az iskolákban:

Képesség- és készségmérés 4. évfolyamon

A DIFER módszertana és az intézményi adatszolgáltatás

Belső vizsgák gyakorlata

Dolgozatok szakszerű összeállítása

Belső mérések IKT megvalósításai - interaktív táblához használható feleltető – szavazó rendszer használata a gyakorlatban

Mérésmetodikai alapismeretek áttekintése

Egyszerű statisztikai elemzések elvégzése táblázatkezelő programban (Excel)

A tartalomhoz releváns diagramok készítése, formázása Excelben

On-line kérdőívek készítésének és az eredmények értékelésének módszertana

 

A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 80%-os részvétel, valamint a munkaportfólió elkészítése és megküldése a képzést követő 15 napon belül a képző e-mail címére.

A jelentkezés feltételei:egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely szakos pedagógus, felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Célcsoport: 
pedagógusok
Szervező: 
Református Pedagógiai Intézet
Kapcsolattartó: 
Regisztrációs díj: 
30 000 Ft / fő
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményes ár: 27.000 Ft Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, ebéd
Kedvezményes regisztrációs díj: 
27 000Ft / fő