A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

1./ Református énekeskönyv

 

 • 65. zsoltár – A Sionnak hegyén – hálaadás
 • 66. zsolt. –  Örvendj egész föld  – Isten szabadítása
 • 100. zsolt. – E földön ti minden népek – szolgáljunk a gyülekezetben
 • 101. zsolt. – Mindennek előtte irgalmasságról – az igazak útját kövessük
 • 105. zsolt. – Adjatok hálát az Istennek – hálaadás
 • 135. zsolt. – Áldjátok az Úr nevét – Isten dicsérete
 • 151. dicséret – Uram Isten – Ima 
 • 161. dics. – Siess keresztyén – törvények, szabályok
 • 195. dics. – Áldjuk Istent végével – záró ének
 • 220. dics. – Bocsásd meg Úr Isten – bűnbocsánat
 • 225. dics. – Nagy hálát adjunk – hálaadás 
 • 241. dics. – Szent vagy örökké – Szentháromság dicsérete
 • 255. dics. – Mely igen jó – dicséretmondás (+BS)
 • 273. dics. – Az Úr Istent magasztalom – Isten mindig megsegít (+BS)
 • 282. dics. – Nékünk születék – újév, karácsony (+BS)
 • 310. dics. – Küldé az Úr Isten – advent
 • 312. dics. – Várj ember szíve készen – advent (+BS)
 • 316. dics. – Az Istennek szent angyala – karácsony
 • 328. dics. – Jöjjetek Krisztust dicsérni – karácsony
 • 350. dics. – Feltámadt a mi életünk – húsvét (+BS)
 • 353. dics. – Krisztus feltámada – húsvét
 • 395. dics. – Istent szívén megpihenve – szeretetközösség

 

2./ Berkesi Sándor: Az Úrnak zengjen az ének c. ifjúsági énekeskönyv

 

 • 15. Hol az Úr Jézus jár – gyógyítás
 • 58. Gloria in excelsis Deo – kánon (Dicsőség a magasságban Istennek) – karácsony
 • 59. Aranyszárnyú angyal – karácsony
 • 67. Boldog örömnap derült ránk – advent
 • 92. Halld, valaki kopog – húsvét
 • 96. Jöjj, szabadíts meg! – szabadítás (dall. RÉ 241. Szent vagy )
 • 99. Mit használ keresztyénségem? – szabályok (dall. RÉ 42. Mint a szép)
 • 101. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet – (dall. RÉ 8. Ó, felséges Úr)
 • 102.  Paradicsomnak te szép élő fája – nagyheti (+RÉ 337. )
 • 130. Igazságnak napja, jöjj! – irgalom (dall. RÉ 351. Emlékezzünk)
 • 132. Kérünk sziklánk – bizalom
 • 134. Kérlek, téged, Istenemet – kérő imádság
 • 138. Új szívet adj – gyógyítás
 • 144. Védelmezz, Istenem – Isten oltalma
 • 147. Áldjátok Istent szent templomában! – dicséretmondás
 • 150. Dicsérje szent nevét – kánon
 • 158. Ne csüggedj, lelkem! – kánon – bátorítás (+DU, JJ)
 • 171. Jézus Krisztus megszabadított – kánon – szabadítás (+JJ)
 • 186. Urunk ez a hála napja – hálaadás
 • 200. Az Istennek tízparancsolatja  (dall. RÉ 140. Szabadíts meg engem)
 • 212. Ti keresztyének, Istent dicsérjétek – kánon
 • 244. Hála, hogy itt e csöndes reggel – hálaadás
 • 246. Kész az én szívem, Istenem – Isten vezetése
 • 272. Mi kegyes Atyánk – bölcsesség kérése (dall. RÉ 161. Siess keresztyén)
 • 276. Keserves szívvel – bujdosás, nyomorúság
 • 284. Ó, én édes jó Istenem – vándorlás

 

3./ Dicsérjétek az Urat c. énekegyűjtemény

 

 • 64. Jöjj az Úrhoz – békesség
 • 87. Jöjj, szabadíts meg – szabadítás (dall. RÉ 241. Szent vagy)
 • 108. Mennyei kórus hangja kél – karácsony
 • 172. Adjon Isten jó éjszakát – oltalmunk Istenben

 

4./ Jézushoz jöjjetek c. kánongyűjtemény

 

 • 44. Jézushoz jöjjetek – kánon – nyugalom (+DU)
 • 69. Ne csüggedj lelkem – kánon – bizalom (+DU, BS)
 • 71. Jézus Krisztus megszabadított – kánon – húsvét (+DU, BS)
 • 106. Az Úr a pásztorom – kánon (+DU, BS)
 • 116. Vígan csendül hálaadó énekem – kánon – hálaadás