A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Letölthető előadásaink:

2023. február 15-16. Református köznevelési konferencia, Balatonszárszó

Bruckner László: Antiszegregáció a református köznevelésben

Tolnai Ágnes: Intézményi önértékelési és minőségbiztosítási technikák a felsőoktatásban

Nagy Balázs: Teljesítményértékelés a versenyszférában

Mózes Áron: A célodhoz WISZ

Naszádi Kriszta: HEKS-RSZ inkluzív iskolaprogram jó gyakorlatai

Bugya László: Inkluzív nevelés-oktatás a szakképzésben

Kelemen Gabriella: Az inkluzív szemlélet megjelenése az általános iskolában

 

2022. május 11. Református Iskola 2022 konferencia Debrecen

Dr. Szászi Andrea: Reziliencia és megoldásfókusz - fejlődési lehetőségek a református iskolák számára

Dr. Szontagh Pál: A protestáns hivatástudat megjelenése a pedagógusjelöltek hivatásmotivációjában

 

2022. április 27. VIII. Keresztény Neveléstudományi Konferencia, Vác

Dr. Szontagh Pál: Gondolatok a keresztyén pedagógia elméletéről és gyakorlatáról

 

2022. március 18. 4th World Conference on Research in Teaching and Education, Prága

Dr. Szontagh Pál: Student teachers’ motivations for the profession and career advancements in the Carpathian Basin

 

2022. március 16-17. X. Országos Református Köznevelési Konferencia, Berekfürdő

Dr. Szontagh Pál: A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református köznevelési rendszerben

Dr. Szászi Andrea: "Hinni taníts, Uram!" - 2022 a hittanoktatás éve

 

2022. március 10. SZTE Mentorháló Pedagógiáról másképp sorozat, Szeged

Dr. Szontagh Pál: Miért (nem) leszek pedagógus? 

 

2021. november 19. PPKE Változások a pedagógiában – a pedagógia változása III. konferencia, Esztergom

Dr. Szontagh Pál: Kárpát-medencei pedagógusjelöltek hivatás- és pályamotivációja

 

2021. szeptember 8. SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Révkomárom

Márkus Gábor: A református iskolák vezetőinek online élő szakmai támogatása Covid-időben

Dr. Szászi Andrea: Újragondolt katechézis: szempontok és tapasztalatok a pandémia után

 

2021. szeptember 4. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár

Dr. Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei pedagógusjelöltek körében 

 

2021. május 14. Református Intézményvezetői és fenntartói értekezlet

Dr. Szontagh Pál: És most?... Pandémián innen és túl - kihívások és lehetőségek a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban

Ablonczyné Vándor Margit - Wölfling Zsuzsanna: Megújuló pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református óvodapedagógusok támogatásában

 

2020. november 26. Református intézményvezetői és fenntartói értekezlet

Dr. Szászi Andrea: Iskolalelkészi hivatásmodell a református köznevelési intézményekben

Dr. Szontagh Pál: Ami változik és ami változatlan - pedagógiai szakmai szolgáltatás a református köznevelésben

 

2019. november 10. "Nemzedékek párbeszéde" konferencia, Stuttgart

Dr. Szontagh Pál: Hídépítés a nemzedékek között

2019. szeptember 10. SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Révkormárom

Bánné Mészáros Anikó-Görög Tímea: Mértékelünk

 

2019. szeptember 18. "Research in Education and Training" konferencia, Ljubljana

Dr. Szontagh Pál: Quality- and ethical expectations towards Christian educators and their codification problems

 

2018. november 16.  "Bibliai integráció a természettudományos oktatásban" konferencia, Miskolc

Márkus Gábor: Mit tanít(hat)unk a teremtésről történelemórán?

Dr. Szontagh Pál: Érték, rend, értékrend - kötetbemutató előadás

 

2018. október 24.: A KRE és a Driestar Christian University magyar-holland projekthetének előadásnapja, Nagykőrös

Dr. Szontagh Pál: Christian Education in Hungary

 

2018. szeptember 11.: SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Révkormárom

Dr. Szontagh Pál: Lehetetlen küldetés (?) avagy etika tantárgypedagógiai kurzus indítása a KRE TFK-n

 

2018. április 12-13.: "Értékorientált vezetés" nemzetközi mesterkurzus, Budapest

Ábrám Tibor: Mitől keresztyén egy iskola?

Dr. Illésy János: Számít a pénzed

Márkus Gábor: Négy kritikus pont

Rens Rottier: A keresztyén oktatás létjogosultsága

Rens Rottier:  A keresztyén vezetés: értékközpontú vezetés

Dr. Szalai Zsolt: Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Szontagh Pál: Vezetői etika

Kees van der Vloed: A keresztyén vezetés esszenciája

Robert Zoutendijk: Motiváció és csapatépítés keresztyén munkaközösségben

Robert Zoutendijk: A vallás és a pénzügyek egyensúlya az oktatási vezetésben

 

2018. január 19. : Munkatársi továbbképzés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

Moncz Anikó: Protokoll, egyházi protokoll, egyházismeret

 

2017. október 14.: Történelemtanárok (27.) Országos Konferenciája

A Történelemtanárok Egylete által szervezett Történelemtanárok (27.) Országos Konferenciáján Márkus Gábor címzetes igazgató úr tartott nagy sikerű előadást A reformáció, mint tankönyvi téma református tankönyvekben címmel. Az előadás videófelvétele ITT megtekinthető

 

2017. április 27.: „A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben” konferencia, Vác

Szontagh Pál: A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások – a hivatásetika keresztyén aspektusa   

2017. február 16.: "Hitvallás és hivatás" konferencia, Budapest

Dr. Tomka János: Kell-e etikát tanítani?

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A pedagógusok hivatásszemélyisége

Dr. Dirk van der Hoek: A bizalom szerepe a keresztény oktatásban

Szontagh Pál: Erkölcs, jog, hivatásetika, pedagógusetika – protestáns kitekintéssel

Csernaburczky Ferenc: A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások  a református köznevelésben

Szakál Ferenc Pál: Pedagógusokkal szembeni etikai elvárások az Nkt. alapján

 

2017. február 8-10.: VI. Református Köznevelési Konferencia, Balatonszárszó

Szontagh Pál:  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásoka  református köznevelési rendszerben

2016. október 13.: "A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek" konferencia:

Szontagh Pál: A keresztyén pedagógus, mint vezető

2016. október 3.: "A keresztyén nevelés megjelenése intézményeinkben" című II. Református EGYMI Konferencia:

Szontagh Pál: Református többlet a köznevelésben

2016. április 15-16.: Református Óvodavezetők XXV. Jubileumi Kárpát-medencei Szakmai Találkozója:

Kőházyné Fasching Anikó: Beszámoló a szakmai találkozóról

2016. február 18-19.: "A keresztyén vezető - a vezető keresztyén" nemzetközi konferencia, Vecsés

Dr. Pálhegyi Ferenc: Vezetés a családban (vázlat)

Jaap Braaksma: A keresztyén, mint vezető - a vezető, mint keresztyén

Demeter László: Keresztyén iskolavezetés - nemzetközi kitekintés

Dr. Tomka János: A vezetés etikája

Dick van der Hoek, Jan de Haan: A Keresztyén iskola és a szülők

Szontagh Pál: A keresztyén pedagógus, mint vezető - Pedagóguskompetenciák a Biblia tükrében

Demeter László: 21. századi tanulás-tanítás a keresztyén oktatási intézményekben

Demeter László: A XX. és XXI. századi pedagógiai paradigmák összehasonlítása

Demeter László: 21. századi készségek és a projektalapú tanulás

Jaap Braaksma: A keresztyén intézményvezető hatása az intézményfejlődésre

2016. február 3-5.: V. Református Köznevelési Konferencia, Berekfürdő

Bánné Mészáros Anikó: Beszámoló az V. Köznevelési Konferencia OFI szekciójáról

OFI: Természettudományos nevelés nevelési-oktatási program az egész napos iskolák tanítási órán kívüli időkeretéhez - Tanulási-tanítási program

OFI: Természettudományos nevelés nevelési-oktatási program az egész napos iskolák tanítási órán kívüli időkeretéhez - Az értékelés és eszközei

Réti Mónika (OFI): Természettudományos nevelés (prezentáció)

Szontagh Pál: Számadás és tájékoztató a református pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról (prezentáció)

2015. december 3. Gazdasági vezetők szakmai napja

Boros Judit (KPMG): Számviteli kérdések

Divák Annamária (MRE ZSH): A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében

2015. november 27. Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása elnevezésű projekt zárórendezvénye, Budapest

Szontagh Pál: Megújuló pedagógiai-szakmai szolgáltatás a református köznevelésben

2015. március 19. "A sport, mint összekötő erő" konferencia, Balmazújváros

Szontagh Pál: Nevelési –pedagógiai feladatok a Kárpát-medence magyarságának sportéletében

2015. február 11-13. IV. Református Köznevelési Konferencia, Balatonszárszó:

Szontagh Pál: A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református köznevelési rendszerben

2014. december 4. Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója, Budapest:

Thaisz Miklós: A mesterpedagógusi rendszer bevezetésével kapcsolatos gyakorlati kérdések

Kelemen Gabriella: Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Szontagh Pál: Református többlet az intézményi önértékelésben

Tóth Géza: Az intézményi önértékelés rendszere

Tóth Mária: A pedagógus előmeneteli rendszer szakmai fejlesztéseinek eredményei és további tervei

Dr. Pompor Zoltán: A szaktanácsadói projekt szakmai fejlesztéseinek eredményei és tervei

2014. november 26. Intézményvezetői és fenntartói értekezlet, Budapest:

Szontagh Pál: A Református Pedagógiai Intézet lehetőségei az intézményi önértékelés támogatásában

2014. november 20. How to promote Democracy and Human Rights in Christian Education“ szimpózium, Pápa

Szontagh Pál: Introduction to the Hungarian School System and its Current Developments

2014. október 22. NIIF Intézet sajtótájékoztatója a Sulinet+ pilot projektprogramok, Budapest:

 Szontagh Pál-Zeller István: Sulinet+ pilot projektprogramok a Református Pedagógiai Intézetben

Az előadás videófelvétele

2014. október 18. Kálvin Emlékévek Zárókonferencia, Budapest:

Szontagh Pál: Kálvin emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

2014. augusztus 25.: RPI online tanévnyitó értekezlet

Pölöskei Gáborné köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár on-line tájékoztatója

Az előadás felvétele a jelszóval rendelkező intézmények számára innen visszanézhető.

2014. július 2. KRE TFK Nyári Akadémiája, Nagykőrös:

Szontagh Pál: Megújuló köznevelés - református válaszok

Dr. Jakab-Szászi Andrea: A hitoktatás új dimenziói