A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása - A tanulás tanítása, Debrecen

A továbbképzés ütemezése:

Szeptember 29.

14:00 - 19:00

6 óra

Szeptember 30.

9:00 - 16:45

9 óra

Október 6.

14:00 - 19:00

6 óra

Október 7.

9:00 - 16:45

9 óra

Október 13.

14:00 - 19:00

6 óra

Október 14.

9:00 - 16:45

9 óra

Október 20.

14:00 - 19:00

6 óra

Október 21.

9:00 - 16:45

9 óra

Összesen:

60 óra

A program tartalmának rövid ismertetése:

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása c. program elsősorban a hagyományos tanári gondolkodás és gyakorlat átalakítására, módosítására törekszik.

A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás tartalmát, fejlesztésének lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai törekvéseivel, módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít és közvetít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a középpontba.

Abban támogatja a tanárokat, hogy átgondolják a tanári szerepről, az aktív, tudatos tanulásról, a felhasználható tudásról vallott nézeteiket; tudatosabbá tegyék saját tanári filozófiájuk, szemléletmódjuk, módszertani szakértelmük meghatározó elemeit; nyitottabbá váljanak a kooperatív és reflektív tanulásszervezés napi gyakorlatára, bővíteni tudják módszertani szakértelmüket.
 

A tréning specialitása:

A saját élményen alapuló tanulási folyamat megtapasztalása, az itt szereplő technikák gyakorlati hasznosságának beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos gyakorlása.

 

Az előírt tartalmi követelmények:

Ismerjék meg a konstruktív pedagógia alapelvét, a Bloom-féle gondolkodási szinteket, a sémaelméletet, az újszerű szöveg-megközelítést.

Fejlődjön a saját gondolkodás elemzésének képessége, a tanulói gondolkodási folyamat nyomon követése és fejlesztése, a tanulói metakogníció alakításának képessége.

Az aktív, interaktív és reflektív tanulási technikákat tudják adaptálni a saját tanulócsoportjukhoz és tantárgyaikhoz.

A csoportkohézió, a tolerancia, a tanulói szocializáció és kommunikáció formálására legyenek képesek a kooperatív technikák és a vitamódszerek segítségével.

A tanulók olvasás-megértési és szövegalkotási folyamatait tudják szervezni az aktív, interaktív és reflektív eljárások révén.

 

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:

- Az órák 100%-án való részvétel.

 - A szerződésben részletezett beadandó dolgozatok elkészítése.

 


A jelentkezés feltételei:

-          egyetemi vagy főiskolai oklevél: tanítói, ill. bármely általános vagy középiskolai tanári végzettség

 

Célcsoport: 
pedagógusok
Szervező: 
Református Pedagógiai Intézet
Kapcsolattartó: 
Regisztrációs díj: 
60 000 Ft / fő
- 55.000 Ft – 60.000 Ft (Református köznevelési intézmények pedagógusainak 55.000 Ft) Részvételi díjon felüli egyéb költségek: - utazási- és ebédköltség
Kedvezményes regisztrációs díj: 
55 000Ft / fő