A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Érték, rend, értékrend - könyvajánló

Megjelent az RPI igazgatója, Dr. Szontagh Pál: Érték, rend, értékrend - A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások, valamint azok kodifikációs problémái című kötete, melyet szeretettel ajánlunk minden református pedagógus figyelmébe. A kötet tárgya a pedagógusokra (elsősorban a magukat keresztyénnek valló pedagógusokra) irányuló minőségi és etikai elvárások, valamint azok jogi kodifikálhatóságának vizsgálata. A szerző művében igyekszik ezt a nagyon gazdag, sok gondolati és kutatási elágazási pontot kínáló témakört több oldalról megvilágítani, hiszen a pedagógushivatással szemben támasztott komplex elvárásrendszer érdemben csak akkor vizsgálható, ha figyelembe vesszük a (keresztyén) pedagógusokkal kapcsolatos sokoldalú elvárásokat, a pedagógus minősítés és a pedagógus etika nemzetközi kontextusát és történelmi dimenzióit is. 

A tanulmány röviden áttekinti a keresztyén pedagógia elméletét, a pedagógusokkal szembeni hazai és nemzetközi elvárásokat, majd megvizsgálja a jelenleg érvényes pedagógus minősítési rendszert keresztyén aspektusból. Ezt követően a pedagógusokra vonatkozó etikai elvárásokat elemzi, áttekintve a jog és erkölcs viszonyát, a keresztyén hivatásetika sajátosságait, a közszolgálati, azon belül a pedagógus etikai kódexeket. Végül két kérdőíves kutatás elemzésén keresztül tárja fel a különbségeket és tendenciákat a pedagógusok által vallott és követett etikai szabályokkal kapcsolatban. 

Megrendelhető a Libri és a Bookline oldalán illetve a Patrocinium kiadónál.