A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A tankönyvben található énekek:

Adjatok hálát

Áldjad én lelkem

Áldjátok az Úr nevét

Dicsérjétek az Urat

Én Jézust hirdetem

Felvirradt áldott

Ha szól az Úr

Hinni taníts

Itt az írás, Dániel

Jöjj, mondjunk

Krisztus Urunknak

Megáll az Istennek Igéje

Megtért Pál

Minden teremtett állatok

Örvendezzetek

Szívem csendben

Szívemet hozzád

Tégy Uram engem

Új szívet adj

Velem vándorol

Egyéb énekjavaslatok:

1./ Református énekeskönyv

•             1. zsoltár – Aki nem jár hitlenek tanácsán – kétféle út lehetősége

•             8. zsolt. – Ó, felséges Úr mi kegyes Istenünk – a teremtett világ

•             25. zsolt. – Szívemet hozzád emelem (+ BS, Hittankönyv)

•             66. zsolt. – Örvendj egész föld az Istennek – Isten szabadítása (+BS)

•             77.zsolt. – Az Istenhez az én szómat – kiáltás Istenhez

•             81. zsolt. – Örvendezzetek (+ BS, HK)

•             84. zsolt. – Ó seregeknek Istene (+BS)

•             89. zsolt. – Az Úrnak irgalmát – védelem alatt (+BS)

•             100. zsolt. – E földön ti minden népek – gyülekezetben

•             105. zsolt. – Adjatok hálát (+BS, HK)

•             119. zsolt. – Az oly emberek nyilván boldogok – Isten törvényének tárháza

•             121. zsolt. – Szemem a hegyekre vetem – oltalmunk Istenben van

•             127. zsolt. – Hogyha ember házat épít ( dall. 117. zsolt. Az Urat minden nemzetek)

•             130. zsolt. – Tehozzád teljes szívből – Luther ebből merítette a 217. dicséretének szövegét. (+BS)

•             134. zsolt. – Úrnak szolgái mindnyájan – áldás (+BS)

•             150. zsolt. – Dicsérjétek az Urat! – énekléssel, hangszerekkel dicsérjük az Urat (BS)

•             151. dicséret – Uram Isten siess – imádság (+BS)

•             160. dics. – Minden teremtett állatok (+HK 2. vers új)

•             162. dics. – Ím béjöttünk – Istentiszteleten vagyunk

•             167. dics. – Jöjj, mondjunk hálaszót (+ BS, HK)

•             171. dics. – Megáll az Istennek igéje (+HK)

•             178. dics. – Dicsőség az Atyának – Szentháromság dicsérete (doxológia)

•             192. dics. – Adj békességet Úr Isten  – (Da Pacem Domine) Luther éneke

•             195. dics. – Áldjuk Istent, végével Istentiszteletünknek-záró ének

•             200. dics. – Ó maradj kegyelmeddel (+ evangélikus istentisztelet záró éneke)

•             215. dics. – Eltévedtem mint juh – tévedéseink, botlásaink

•             220. dics. – Bocsásd meg Úr Isten – bűnbocsánat (+BS)

•             223. dics. – Istenem, én, nagy bűnös ember ( dall. 274. dics. Ki Istenének)

•             225. dics. – Nagy hálát adjunk (+BS)

•             226. dics. – Krisztusom kívüled (+BS)

•             234. dics. – Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét – Pünkösd

•             242. dics. – Téged Úr Isten – Szentháromság

•             254. dics. – Mindenkoron áldom – Isten gondviselése (+BS)

•             264. dics. – Áldjad én lelkem (+BS, HK)

•             273- dics. – Az Úr Istent magasztalom (+BS)

•             274. dics. – Ki Istenének átad mindent – döntéseink

•             296. dics. – Szép tündöklő hajnalcsillag – advent

•             299. dics. – Jézus hív, bár zúg, morajlik – elhívás

•             311. dics. – Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről – advent

•             312. dics. – Várj, ember szíve készen – Keresztelő János útkészítése (+BS)

•             315. dics. – Krisztus Urunknak (+ BS, HK)

•             319. dics. – Kezdetben volt az Ige (dall. 318. dics. Jer, mindnyájan)

•             377. dics. – Szentlélek végy körül bennünket (dall. 65. zsolt. A Sionnak hegyén)

•             386. dics. – Emlékezzél, mi történék, Uram mi rajtunk

•             390. dics. – Erős vár a mi Istenünk – Luther éneke

•             392. dics. – Az egyháznak a Jézus a fundamentuma

•             431. dics. – Úr Isten, kérünk tégedet (dall. 68. zsolt. Hogyha felindul az Isten) – keresztség

•             449. dics. – Uram téged tisztellek (dall. 135. zsolt. Áldjátok az Úr nevét)

•             450. dics. – Drága dolog az Úr Istent dicsérni

•             455. dics. – Testvérek menjünk bátran

•             460. dics. – Amint vagyok, sok bűn alatt

•             462. dics. – Csak vezess Uram végig

•             463. dics. – Isten élő Lelke, jöjj

•             467. dics. – Mily jó, ha bűntől már szabad

•             469. dics. – Jézus nyájas és szelíd

•             472. dics. – Mennyit zengi a lelki békét (dall. 66. zsolt. Örvendj egész föld)

•             474. dics. – Istennel járni, lakozni

•             478. dics. – Ó, irgalmas Isten

•             479. dics. – Hinni taníts Uram (+HK)

•             482. dics. – Mi kegyes Atyánk (dall. 161. dics. Siess keresztyén)

•             483. dics. – Mennybéli felséges Isten

•             485. dics. – Jézus Krisztus, szép fényes hajnal

•             487. dics. – Magasztallak én téged

•             495. dics. – Hálát adok néked ( dall. 23. zsolt. Az Úr énnékem)

•             512. dics. – Szólj, szólj hozzám, Uram

 

2./ Berkesi Sándor: Az Úrnak zengjen az ének c. ifjúsági énekeskönyv

•             91. Győzhetetlen én kőszálam (+RÉ)

•             95. Ha utam borítja – kísértések között Isten a mi oltalmunk (+DU)

•             96. Jöjj, szabadíts meg! (dall. RÉ.241. dics.) – szabadítás (+DU)

•             99. Mit használ a keresztyénségem (dall. RÉ.42. zsolt.)

•             101. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet (dall. RÉ.8. zsolt.) – misszió

•             109. Uram, közel voltam hozzád - Isten keresése (+DU)

•             124. Áldj meg minket, Úr Isten – irgalom (+DU)

•             126. Bízom benned, szent Úr Isten – bizalom, reménység

•             130. Igazságnak napja, jöjj! – békesség, egység Istenben

•             132. Kérünk, sziklánk te légy a hitben! – kőszikla, testvérek, barátok a hitben

•             133. Néked áldozunk hál’adással – kánon

•             134. Kérlek, téged, Istenemet – bizalom, oltalom Istenben

•             136. Semmi felől ne aggódjál – békesség Istenben (+DU)

•             143. Végtelen irgalmú, szentséges Úr Isten – reménység, irgalom

•             157. Felséges Isten, nagy nevedet áldom – dall. RÉ. 225. dics. Nagy hálát adjunk – a teremtett világ dicséri az Urat (+DU)

•             170. Széjjel jártam a világban

•             172. Keresztyének, kik ez földön (dall. RÉ. 258. dics. Fohászkodom)

•             186. Urunk, ez a hála napja (+DU)

•             196. Bár szétszakadva él az egyház – dall. RÉ. 274. dics. Ki Istenének (+DU)

•             246. Kész az én szívem, Istenem – Isten vezetése

•             296. Vége van már a szolgaságnak – kánon (+DU)

•             316. Magyar ének – református himnusz

•             321. Magyar Himnusz (+RÉ)

 

3./ Dicsérjétek az Urat c. énekegyűjtemény

•             6. Szolgáljál vígadozva – kánon

•             28. Zengjetek Istennek – kánon

•             51. Áldott légy, mert megváltottál – bűnbocsánat, gyógyítás

•             86. Adj már csendességet (+BS)

•             92. Jézus a jó Pásztor (+BS)

•             98. Igaz Pásztor (+BS)

•             103. Ó, jöjj, Üdvözítő (+BS)

•             122. Mostan kinyílt- advent – karácsony (+BS)

•             124. Zengje vígan föld és ég – karácsony (+BS)

 

4./ Jézushoz jöjjetek c. kánongyűjtemény

•             14. Áldd, lelkem, Istened (+DU)

•             23. Dicsérje szent nevét (+BS)

•             28. Áldott a férfi (+BS, DU)

•             71. Jézus Krisztus megszabadított (+BS, DU)

•             95. Ti keresztyének (+BS)

•             116. Vígan csendül – szabadítás

•             118. Aki tenni tudná a jót